fbpx

Regulamin sprzedaży elektronicznych przewodników Ewelina Knotek

I Postanowienia ogólne i cel Regulaminu

  1. Regulamin dotyczy sprzedaży elektronicznych przewodników na stronie internetowej ewelinaknotek.com. Sprzedaż przewodników za pośrednictwem strony internetowej ewelinaknotek.com obsługuje Ewelina Knotek, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Czechach, wpisaną do Rejestru Handlowego (Živnostenský rejstřík) pod numerem IČO 08860670. Adres wykonywania działalności: Šífařská 577/22, 147 00 Praha 4, Czechy.
  2. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail ewelina@ewelinaknotek.com lub pod numerem telefonu +420 702 205 356.
  3. Zakup ebooku odbywa się na podstawie Umowy Kupna między Sprzedającym a Kupującym.
  4. Regulamin zawiera informacje, które Kupujący musi mieć do dyspozycji jeszcze przed tym, nim kupi e-book. Przeczytaj proszę dokładnie Regulamin. Jeśli będziesz mieć do niego jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się ze mną jeszcze przed dokonaniem zamówienia ebooku. Po naciśnięciu przycisku „Wyślij” zakładam, że Regulamin widziałeś, czytałeś i zgadzasz się z nim.
  5. W Regulaminie masz do dyspozycji wszystkie ważne informacje:

I Postanowienia ogólne i cel Regulaminu.

II Definicje.

III Zamówienie i zawarcie umowy kupna.

IV Cena e-booku i płatność.

V. Warunki dostawy.

VI. Informacje o funkcjonalności treści elektronicznych i współdziałanie ze sprzętem i oprogramowaniem

VII. Odstąpienie od umowy kupna.

VIII Gwarancja, prawa z tytułu wadliwego wykonania, procedura reklamacyjna.

IX Obsługa reklamacji, rozwiązywanie sporów konsumenckich.

X. Postanowienia końcowe.

II Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sprzedawca – Ewelina Knotek, prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Czechach, wpisaną do Rejestru Handlowego (Živnostenský rejstřík) pod numerem IČO 08860670, adres U Zátíší 545/1, 147 00 Praha 4, Czechy. Telefon: +420 702 205 356.

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

E-book – wybrany e-book, którego autorem jest Sprzedawca,

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem ewelinaknotek.com

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://ewelinaknotek.com/regulamin/

Umowa konsumencka – umowa kupna, w której jako Kupujący występuje konsument. Zgodnie z obowiązującym prawem konsument jest chroniony bardziej niż Kupujący, który konsumentem nie jest. Sprzedawca ma również więcej obowiązków wobec Konsumenta niż kupującego, który konsumentem nie jest.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

III Zamówienie i zawarcie umowy kupna

Kupujący zamawia e-book za pomocą strony internetowej ewelinaknotek.com, tzn. przez automatyczny system zamówień poprzez odesłanie wypełnionego formularza zamówień.

Opis e-booku. Na stronie internetowej jest dostępny dokładny opis oferowanego e-booku włącznie tego, co jest w nim zawarte, dla kogo jest przeznaczony, co może przynieść czytelnikowi i w jakim formacie jest oferowany. Jest tu również informacja i opis oferowanych gratisów, jeśli takie są dostępne. Prezentacja produktu ma charakter informacyjny. Jako Sprzedawca nie mam obowiązku zawarcia Umowy Kupna tych produktów.

Zamówienie e-booku. Do zamówienia e-booku służy formularz zamówienia. Kupujący wypełni tam imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz wybierze sposób płatności. Jeśli zamówienie składane jest na firmę, Kupujący wypełni również nazwę firmy i numer NIP.

Przed wysłaniem zamówienia jest możliwe skontrolowanie wypełnionych w formularzu zamówienia danych oraz ewentualne poprawienie błędów i nieścisłości. Zamówienie jest wysłane po naciśnięciu przycisku „Wyślij”.

O otrzymaniu zamówienia poinformuję Cię mailem wysłanym na adres e-mail, który podałeś w formularzu zamówienia. Informacja o otrzymaniu zamówienia zostanie przesłana automatycznie. Jeśli nie jest napisane w potwierdzeniu, że zamówienie zostało przyjęte, prześlę tę informację w następnym e-mailu. Do chwili przesłania potwierdzenia zamówienia jest możliwe zamówienie anulować telefonicznie lub za pomocą wiadomości e-mail (adres e-mail jest podany w punkcie II Regulaminu). Umowa Kupna jest zawarta po doręczeniu Potwierdzenia zamówienia na Twój adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

W przypadku wątpliwości co do autentyczności złożonego zamówienia mogę się z Tobą skontaktować. Jeśli nie uda się potwierdzić autentyczności zamówienia, zakładam, że nie zostało ono w ogóle złożone i nie jest ono obsługiwane.

Umowa kupna zawierana jest w języku polskim. Umowa jest zawarta w formie elektronicznej. Na Umowę Kupna składa się złożone przez Ciebie zamówienie, przyjęcie go przez mnie oraz Regulamin. Umowy archiwizuję w formie elektronicznej i nie udostępniam ich.

IV Cena e-booku i płatność

1. Cena e-booku. Na stronie internetowej jest zawsze podana aktualna cena e-booku. Cena jest ważna cały czas wyświetlania na Stronie. Jeśli jest podana cena promocyjna, jest również podane, jakie są warunki i do kiedy cena obowiązuje. Ze względu na charakter e-booka nie ma żadnych kosztów wysyłki ani innych kosztów związanych z jego dostarczeniem. Dlatego obliczona cena wymieniona w podsumowaniu zamówienia (tzn. przed kliknięciem „Wyślij”) jest już ceną ostateczną.

2. Uzgodniona cena zakupu to cena podana przy e-booku w momencie wysłania zamówienia (podana w przesłanym formularzu zamówienia). Jeśli doszłoby do oczywistego błędu w wyszczególnieniu ceny na Stronie (np. do literówki, błędu przy wprowadzaniu ceny) lub podobnego błędu w procesie zawierania Umowy Kupna, nie jestem zobowiązana do dostarczenia e-booku po błędnej cenie, nawet w przypadku, że zamówienie zostało automatycznie potwierdzone. W przypadku, gdy ta oczywista błędna cena została już przez Ciebie zapłacona, mam prawo odstąpić od umowy zakupu. W przypadku zmiany ceny zakupu między momentem złożenia zamówienia i moim potwierdzeniem, obowiązuje cena zakupu obowiązująca w momencie wysłania zamówienia, chyba że wyraźnie postanowiliśmy inaczej.

3. O ile wyraźnie nie uzgodniliśmy inaczej, jestem zobowiązana do dostarczenia e-booku dopiero po dokonaniu pełnej zapłaty uzgodnionej ceny zakupu.

4. Sposoby płatności. Cena kupna może być zapłacona w następujący sposób:

- bezgotówkowo kartami płatniczymi VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic (płatność jest dokonywana natychmiast i jest możliwa przy wybraniu płatności z Polski w polskich złotówkach).

- szybkim przelewem bankowym online (inaczej: e-transferem, płatność zostanie dokonana natychmiast i jest możliwa przy wybraniu płatności z Polski w polskich złotówkach).

- tradycyjnym przelewem bankowym (oczekiwanie na płatność 2-3 dni robocze, jest możliwa w polskich złotówkach, czeskich koronach oraz euro).

Metody płatności są podłączone do bramki płatności GOPAY s.r.o., która zapewnia bezpieczną technologię akceptowania kart płatniczych i przelewów bankowych online. Numery kart płatniczych, numery kart kredytowych i hasła bankowości elektronicznej wprowadzasz za pośrednictwem bezpiecznego i zaufanego kanału GOPAY s.r.o.

Ewentualne wszelkie inne metody płatności będą wymienione na Stronie lub mogą być uzgodnione między nami. Cena zakupu jest płacona w polskich złotych, czeskich koronach lub euro.

5. Terminy płatności płatność zakupu. W przypadku przelewu cena zakupu jest należna w ciągu 7 dni od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Termin płatności podany jest w instrukcjach płatności na fakturze. Cena zakupu jest zapłacona w momencie, gdy kwota zostanie zaksięgowana na moim koncie bankowym.

E-booku nie można zapłacić na raty.

V Warunki dostawy.

1. Sposób dostawy zamówienia. E-book w formacie .pdf będzie wysłany po zapłaceniu ceny kupna na podany adres e-mail jako załącznik wiadomości e-mail lub jako link strony internetowej, na której treść można przeglądać lub pobrać.

2. Czas dostawy zamówienia. Czas dostawy zależy od wybranej metody płatności. Jeśli płatność zostanie dokonana zwykłym przelewem bankowym, e-book zostanie dostarczony w ciągu 3 dni roboczych po zaksięgowaniu płatności na moim koncie bankowym. W przypadku płatności online kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym e-book zostanie dostarczony natychmiast po dokonaniu płatności.

3. Koszty wysyłki. Ze względu na charakter produktu (e-book) nie są pobierane żadne koszty wysyłki.

4. Po dostarczeniu e-booku należy jak najszybciej sprawdzić funkcjonalność i dostępność treści, a jeśli znajdziesz jakieś wady lub usterki, skontaktuj się ze mną, abym mogła je naprawić. Szczegóły są określone w art. VIII niniejszego Regulaminu.

5. Treści cyfrowe wymagają w pełni funkcjonalnego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego otwieranie dokumentów PDF i pracę z nimi (szczegółowe informacje znajdują się w art. VI Regulaminu).

VI Informacje o funkcjonalności treści elektronicznych i ich współdziałanie ze sprzętem i oprogramowaniem

1. Treści elektroniczne wysyłam tylko do Ciebie, jako Kupującego, na Twój adres e-mail lub jako dostęp do adresu strony internetowej, na której znajdują się treści. Treści cyfrowe wymagają w pełni funkcjonalnego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego otwieranie dokumentów PDF i pracę z nimi. Zawartość e-booka możesz pobrać w przeglądarce internetowej, jeśli została dostarczona jako link do strony internetowej. Aby pobrać e-book, musisz mieć wystarczająco szybkie połączenie internetowej. Nie odpowiadam za niedostępność treści, jeśli Twoje połączenie internetowe jest niedostępne lub wolne. Może się zdarzyć, że zawartość będzie chwilowo niedostępna w przypadku konserwacji danych lub awarii serwera. Witryna może być aktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Treści cyfrowe są chronione prawem autorskim i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne osoby bez mojej wyraźnej zgody. Ten e-book służy wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych i został stworzony przy użyciu mojej wiedzy i doświadczenia. Są to wytyczne i zalecenia, a od Twoich możliwości i innych okoliczności zależy, jakie wyniki osiągniesz dzięki niemu. Produkty nie mogą zastąpić osobistej konsultacji. Nie odpowiadam za ewentualny brak sukcesu w aplikacji procedur, porad i zaleceń zawartych w e-booku.

VII Odstąpienie od umowy kupna.

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Ponieważ jednak bardzo zależy mi na Twojej satysfakcji, udzielam Ci gwarancji satysfakcji wykraczającej poza zobowiązania prawne. Możesz w ciągu 30 dni odstąpić od zawarcia tej umowy bez podania jakiegokolwiek powodu, jeśli e-book nie spełni Twoich oczekiwań lub z innego względu. W tym przypadku poinformuj mnie proszę o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail ewelina@ewelinaknotek.com lub pisemnie na adres fizyczny podany wyżej. Podaj informację, że odstępujesz od umowy wykorzystując 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Dołącz proszę dokument o kupnie e-booka. Odstąpić od umowy można również poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się tutaj. W przypadku wzorowego Formularza odstąpienia potwierdzę Ci jego przyjęcie w możliwie najkrótszym czasie. Odstąpienia od umowy nie musisz argumentować.

2. Zastosowanie gwarancji satysfakcji w formie opisanej w poprzednim ustępie w terminie 30 dni oznacza, że odstąpienie od umowy zakupu należy przesłać e-mailem na adres ewelina@ewelinaknotek.com lub pocztą na mój adres wskazany w art. II Regulaminu.

3. Jako Kupujący możesz również odstąpić od Umowy Kupna w innych przypadkach przewidzianych przez prawo lub Umowę Sprzedaży i Regulamin, szczególnie w przypadku wadliwego wykonania (Artykuł VIII Regulaminu). Jako Sprzedawca mam prawo odstąpić od umowy zakupu w przypadku istotnego naruszenia obowiązków wynikających z umowy zakupu, w szczególności w przypadku nieuprawnionej ingerencji w Stronę, naruszenia praw autorskich i innych przypadków przewidzianych przez prawo. Jeżeli Kupujący nie zapłaci ceny zakupu w ciągu 10 dni od terminu płatności, umowa kupna zostanie anulowana po upływie tego terminu.

4. Jeśli otrzymasz bonus do zakupionego e-booka, jest on anulowany w momencie odstąpienia od umowy Kupna z Twojej strony bez podania powodu. Jesteś zobowiązany oddać mi przekazany prezent w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Wszystkie prezenty i bonusy są wysyłane lub udostępniane dopiero po zapłaceniu ceny kupna, chyba że na Stronie internetowej podano, że są one wysyłane dopiero po upływie okresu gwarancji satysfakcji.

VIII Gwarancja, prawa z tytułu wadliwego wykonania, procedura reklamacyjna

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu e-book wolny od wad.

3. Jako sprzedawca odpowiadam za to, że e-book w momencie jego otrzymania jest wolny od wad. Jeśli jesteś konsumentem i wada ujawni się w ciągu 6 miesięcy od otrzymania, e-book zostanie uznany za wadliwy w momencie otrzymania. Jeśli jesteś konsumentem, odpowiadam również za to, aby wady nie wystąpiły w okresie gwarancyjnym 24 miesięcy od otrzymania e-booka.

4. W przypadku wystąpienia wady, której nie można usunąć lub w przypadku powtarzającej się wady lub wystąpienia większej liczby wad, masz prawo zażądać wymiany e-booka na nowy lub odstąpić od umowy zakupu. Jeśli nie odstąpisz od umowy lub nie skorzystasz z prawa do dostarczenia nowego e-booka bez wad, możesz poprosić o rozsądną zniżkę. Możesz ubiegać się o rozsądną zniżkę, nawet gdybym nie mogła dostarczyć nowego ebooka bez żadnych wad, a także jeśli nie naprawiłam go w rozsądnym terminie lub jeśli masz problem z jego naprawą. Ze względu na charakter e-booka wadą może być brak zawartości, brakująca lub nieczytelna część.

5. Nie masz prawa z tytułu wadliwego wykonania, jeśli przed przejęciem e-booka wiesz, że e-book ma wadę lub sam ją spowodowałeś. Roszczenia z tytułu gwarancji i odpowiedzialności za wady nie dotyczą wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem e-booka.

6. Jeśli Twój e-book nie został dostarczony w terminie dostawy, sprawdź najpierw folder „SPAM”. Jeśli nie znajdziesz e-booka, zgłoś roszczenie zgodnie z poniższym akapitem.

7. Po znalezieniu wad niezwłocznie złóż reklamację. Reklamacje można składać pocztą elektroniczną na adres e-mail ewelina@ewelinaknotek.com lub przesyłać na piśmie na adres wskazany w art. II Regulaminu. Do reklamacji dołącz fakturę lub inny dowód zakupu, opis reklamowanej wady i propozycję rozwiązania reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że wyraźnie postanowimy inaczej. Jeśli jesteś konsumentem, o rozpatrzeniu reklamacji poinformuję Cię pisemnie.

IX Obsługa reklamacji, rozwiązywanie sporów konsumenckich.

1. W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących zawartej Umowy Kupna, jej wykonania lub mojej działalności, proszę o kontakt na adres podany w art. II Regulaminu lub adres e-mail ewelina@ewelinaknotek.com.

2. Prowadzę działalności na podstawie licencji handlowej (živnostenské oprávnění), organem kontrolnym jest właściwy urząd wydający zezwolenia handlowe (živnostenský úřad), nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony konsumentów sprawuje Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce). Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych nadzoruje Urząd Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů). Możesz również skontaktować się z tymi organami w sprawie skarg.

3. W przypadku sporu konsumenckiego między mną jako sprzedawcą a konsumentem, konsument ma prawo do ugody pozasądowej. Przedmiotem ugody pozasądowej na podstawie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów jest Czeska Inspekcja Handlowa (Česká obchodní inspekce, www.coi.cz). Konsument może również skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

4. Oświadczam, że nie jestem związany żadnymi kodeksami postępowania (§ 1826 pkt. 1 e) NOZ).

X. Postanowienia końcowe

1. Umowa kupna jest zawarta na czas określony, do momentu spełnienia zobowiązań Sprzedającego i Kupującego wynikających z umowy.

2. Ochrona danych osobowych została omówiona w osobnym dokumencie, który można znaleźć na Stronie internetowe (tutaj).

3. Należy pamiętać, że mam prawo jednostronnie zmienić ten Regulamin. Kupującego zawsze obowiązuje tekst Regulaminu dostępny w momencie wysłania zamówienia.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 8.2.2020.

Česká verze tady.